Personale

Sekretær Helle Bisgaard (f. 1966)

SOSU-assistent Pia Bangsgaard (f. 1981)