Vaccinationer

Influenzavaccination – pr. 01.10.2020!

Da influenzavaccinerne er i restordre, er det ikke længere muligt at blive vaccineret i praksis.
Samme er gældende for pneumokok-vaccinerne.

  Vaccinationen tilbydes gratis til:
  • >65 år
  • Kronisk sygdom: fx diabetes, astma, KOL og hjertesygdom
  • Gravide (fra 12 uge)
  • Førtidspensionister
Alle andre kan få vaccinen mod selvbetaling: 200 kr / kontant betaling.

 

Vaccination mod pneumokok-lungebetændese

Kan gives mod selvbetaling.  Ind imellem nødvendigt med 2 vacciner.
Kontakt venligst klinikken for information, gerne via E-Portalen til Sarah (sygeplejerske).

Rejsevaccinationer

Sygeplejerske Sarah Emborg varetager vaccinationer og rejsemedicinsk rådgivning inden en udlandsrejse.
Mange rejser nødvendiggør vaccinationer og andre helbredsmæssige forholdsregler.

Sundhedsstyrelsen betaler ikke for rejsemedicinsk rådgivning og vaccination i forbindelse med rejse.

Man skal således selv betale udgifterne til vaccinerne og konsultationerne.

Pris per rejsekonsultation:
Voksne (>18 år)  400 kr per konsulation for de to første konsultationer, herefter er konsultationerne gratis.
Børn(<18 år) sammen med forældre betaler kun for vacciner – konsultationen er gratis.

Pris for vaccinerne: Varierer. (se liste nederst) Sygeplejersken vil orientere om relevante vaccinationer mv. i brevet , du modtager inden din første konsultation.

Sygesikringen Danmark yder tilskud på 50 % til udgifter til vaccinerne samt rejsekonsultationerne.

Det er vigtigt at rette kontakt til sygeplejerske Sarah Emborg via E-Portalen i god tid inden en rejse. I mailen til Sarah skal du oplyse:

  • Rejsemål
  • Varighed
  • Rejseform (hotel, rygsæksrejse,udendørs overnatning eller andet)
  • Tidligere vaccinationer i forbindelse med rejse
  • Tidspunkt  for seneste stivkrampevaccination

På følgende hjemmeside kan man desuden selv orientere sig om vaccinationer og andre nyttige råd: www.ssi.dk
Nogle vaccinationer skal gives flere gange inden en rejse og skal derfor påbegyndes 2 måneder inden afrejse.
Nogle vacciner forefindes i klinikken, andre skal du selv hente på apoteket. Dette aftales inden den første rejsekonsultation.

Oversigt over de mest almindelige vacciner

Vacciner/konsultation pris  pris pris Beskyttelse
Konsultation ifm vaccination/rejse >18 år 400 400 0
Twinrix (hepatitis A+B) voksne 425 425 425 Livslang
Twinrix (hepatitis A+B) børn 350 350 350 livslang
Japansk encephalitis 900 900 3 år
Difteri-tetanus Ofte gratis 10 år
Gul feber 270 10 år
Centraleuropæisk encephalitis 330 330 330 3 år
Meningokok-meningitis (ACWY) 475 3 år
Tyfus 220 3 år
Zostavax 1500 livslang?
Engerix (hepatitis B) voksne 260 260 260 livslang
Engerix (hepatitis B) børn 250 250 250 livslang
Epaxal (Hepatitis A)  voksne og børn 260 260 livslang

Der kommer derudover ofte udgifter til tabletter, myggebalsam, myggenet, håndsprit, rejseforsikring osv.